Rituály

Rituál života Rituály odpradávna provázely člověka na jeho životní cestě, spojovaly ho s duchovními světy, pomáhaly mu procházet životními etapami a změnami. Díky rituálům naši předkové žili v propojení s přírodou a jejími cykly.

Co nám může dát rituál dnes – zejména SEBEÚCTU A ÚCTU K ŽIVOTU ve všech jeho formách , pozastavení se v rychlém toku života, uctění důležitých momentů, ukončení a nový počátek při přechodových rituálech, vědomé prožití změny, prostor pro uvolnění a vyjádření potlačených emocí. Díky rituálu můžeme zažít OČIŠTĚNÍ, POŽEHNÁNÍ, LÉČENÍ, TRANSFORMACI...

Nabízím tyto rituály:

  • Svatební – rituál „svázání rukou“
  • Rozvodový – rituál „rozvázání rukou“
  • Menarché – oslava vstupu do ženství (první menstruace dívky)
  • Požehnání novému místu (dům, projekt, firma atd.)
  • Požehnání před porodem
  • Přivítání dítěte do života
  • Popotratový rituál – pro léčení traumat a smutku po ztrátě nenarozeného dítěte

Strom života Zvláštní pozornost zasluhují PŘECHODOVÉ RITUÁLY, které byly kdysi samozřejmou součástí života, do dnešních dnů se zachovalo jen pár z nich, a to navíc dávno pozbyly hlubší význam, posvátnost, symboliku, mnohdy jsou vykonávány automaticky, jen ze zvyku nebo proto, že není jiná alternativa.

Objevila jsem v sobě doslova vášeň, hlubokou lásku a úctu k rituálům a k tomu, co nám můžou přinést. Objevuji v sobě vnitřní kněžku, rozpomínám se na to, co je mi tak důvěrně známé a blízké. Původní pradávné rituály našich předků už byly dávno zapomenuty, některé přežily jen v povrchní podobě, vyprázdnily se nebo se úplně vytratily. Přesto cítím, že zároveň s návratem energie bohyně můžeme do svého života vrátit i sílu rituálů. Vnímám to jako své životní poslání. Čas pradávných rituálů je pryč, ale nevadí, je tady čas vytvořit NOVODOBÉ RITUÁLY, které nám dají zažít sílu, úctu, vnímání posvátnosti.