Úvod

Ženy Jsem ŽENA... byla to dlouhá, předlouhá cesta, (a ještě bude) ale konečně jsem se VRÁTILA K SOBĚ a zažívám ve svém těle, ve svém životě, v partnerském vztahu, v sesterství se svými přítelkyněmi, jak nádherné je BÝT ŽENOU.

Je to jako probuzení do ranního slunka uprostřed krajiny oplývající květy, barvami, vůněmi, nekonečnou hojností, jako tanec na louce naboso s rozevlátými vlasy, jako řeka plynoucí údolím a laskající břehy... a jsou to i temná místa ve mně – moje temná Matka, temná Bohyně, moje Lilith, Ištar, Morana, kterou je načase s úctou a láskou přijmout do svého srdce, do svého života. Spojit, co bylo kdysi dávno rozděleno a probudit tak dlouho potlačovanou a utiskovanou, nepřijatou ženskou sílu, která je zdrojem životadárné energie pro mě i pro všechny blízké.

Už dlouho cítím tohle volání a konečně se nechávám vést cestou znovunalezení a obnovení ženské energie, uzdravení ženské části v nás všech.

Je mnoho míst, kde se scházejí ženy ( i muži) ke sdílení, léčení, předávání... a moje vize mě vede dál – k propojení ženských a mužských skupin v jeden velký kruh, kde se budeme vzájemně doplňovat, inspirovat, léčit jen pouhou přítomností, propojovat... zkrátka vytvořit místo, kde dojde na symbolické i hmotné rovině ke sjednocení toho, co bylo kdysi dávno rozděleno... a bude to VELKÝ KRUH ŽIVOTA, ženy, muži, děti, všichni pospolu... těším se už teď... a těším se na vás všechny, kteří budete při tom...

Hanka
...žena
...průvodkyně a snad i léčitelka
...kněžka


Pole hojnosti