Ušní a tělové svíce - Návod

Ušní svíčky Hanka Uřídilová

    Pomůcky: připravte si:
  • zápalky
  • nádobku s vodou
  • papírový ubrousek či tenší papír. kapesník
  • příp. pinzetu
Je lépe, pokud vám svíci může aplikovat 2. osoba – z léčebných i bezpečnostních důvodů. Pokud je to místo, na které vidíte a pohodlně si na ně dosáhnete, můžete si svíci přidržet sami. Před zahájením je dobré vypít sklenici vody (umožní to lepší proudění lymfy a urychlí detoxikaci), pak postižené místo lehce masírujeme krouživým pohybem ve směru hodinových ručiček.

Svíce se zapaluje na nezastřiženém konci, podloží se kouskem gázy či papírového ubrousku – obzvlášť při aplikaci do ucha! Přikládá se nehořícím koncem do ucha nebo na jakékoli místo na těle (informace lze vyčíst z knih o energetických drahách, o čakrách apod.) vždy kolmo přiložená, aby kouř neunikal po okrajích. V případě přikládání do uší je dobré ošetřit nejlépe obě uši (pro vyvážení hemisfér). Skrze ucho můžeme pročistit celé fyzické tělo, protože zasahuje do trávicího, nervového a srdečně-cévního systému. Přiložením do pupku zase pročišťujeme všechny orgány uložené v břišní dutině.

Pro podporu léčebného procesu můžeme použít svoji představivost – představit si, jak všechna negativní energie z tohoto místa odchází svící ven a plamen ji spálí. Můžete použít i energii rukou k zesílení účinku a očištění léčeného místa. Tuto schopnost máme všichni, nezáleží na tom, jestli jsme absolvovali jakékoli „zasvěcení“ či nikoli. Pokud je třeba, lze během hoření odebrat pinzetou odhořelý konec svíčky a odhodit do nádobky s vodou. Když svíčka dohoří (cca 15 min) a zůstane zhruba 5-7 cm zbytek, uhasí se v připravené nádobce s vodou. Ze svíčky můžete vyklepat usazeniny (nedotýkat se jich rukou !) a přesvědčit se o výsledku terapie – bílé části jsou nečistoty z těla, tuhé tmavší kousky jsou staré nedoléčené či současné záněty.

Počet aplikací dle potřeby, u chronických nemocí je třeba víckrát opakovat. Po skončení aplikace může ještě nějakou dobu dobíhat léčebný proces. Pokud se citlivě naladíte na svoje tělo, můžete více vnímat I jemné energetické změny, které ve vás probíhají. Svíce jsou vhodné pro použití jak ze strany odborníků – terapeuti či léčitelé, tak k individuálnímu použití pro laiky. Sami na sobě můžeme svíci aplikovat pouze v omezené míře na místech dobře dostupných a se zvýšenou opatrností.

Aplikace ušních svíček